רשלנות בעת מעקב הריון

פיצויים לנפגעי רשלנות רפואית במעקב הריון

במדינת ישראל מוגשות מדי שנה מאות תביעות פיצויים בשל רשלנות רפואית במעקב הריון, רשלנות שהובילה ללידת ילד/ה הלוקה במוטציות גנטיות ומחלות תורשתיות קשות. המומחים שלנו מסבירים ועונים לשאלות…

פיצויים לנפגעי רשלנות רפואית במעקב הריון

רשלנות בעת מעקב הריון

מעקב הריון ושמירה על בריאות האם והעובר הינם אחד התחומים, אשר מערכת המשפט מתייחסת אליהם בחומרה רבה ובוחנת בהקפדה יתרה את התנהלותם של רופאים, האמונים על ביצוע מעקב שוטף אחר ההריון וטיפול במצבי סיכון, המתפתחים במהלכו או בעקבותיו.

מקרים של רשלנות רפואית במעקב הריון, לרוב מזכים את הנפגעים בסכום פיצוי גדול יחסית, שכן בית המשפט מבין כי מדובר בנזקים להם השלכות הרות גורל על כל התא המשפחתי.

סטנדרט הזהירות, אשר נדרש מן הרופא ברגיל, מוגבר ככל שמדובר בהבטחת מהלכו התקין של ההריון, וידוא, כי העובר מתפתח ברחם בקצב הרצוי, וכי הוא בריא ואינו סובל ממומים גנטיים או לקויות גופניות.

בהתאם לכך, שעה שמוכחת רשלנות רפואית במעקב הריון, אשר סיכנה את האם והעובר והובילה לגרימת נזקים גופניים ובריאותיים, בעלי השלכות למהלך החיים בהמשך, בהיבט הפיזי, הכלכלי והרגשי, נוהגת מערכת המשפט להשית פיצויים בשיעור גבוה הן על על הרופא המטפל, אשר נמצא אשם ברשלנות והן על המוסד הרפואי, המעסיק אותו.

דוגמאות למעקב הריון רשלני

רשלנות במעקב הריון מוצאת ביטויה במעשים ומחדלים, טרם השגת ההריון ובמהלכו. ביניהם:

  • אי עריכת בירור רפואי מקדים לצורך התחקות אחר מחלות תורשתיות ומומים גנטיים אצל המטופלת או במשפחתה, אשר עשויים להציבה בקבוצת סיכון מיוחדת ומכתיבים ביצוע מעקב הריון מוגבר.
  • חוסר הפניה של הרופא, אשר אצלו מתנהל מעקב ההריון, לבדיקות הריון אותן יש לבצע בשגרה.
  • אי מתן הסבר על חשיבותה של בדיקת מי שפיר לצ’יפ גנטי בכל הריון ללא יוצא מן הכלל.
  • אי יידוע ההורים לגבי קיומם של בירורים מקיפים יותר, אותם ניתן לבצע באופן פרטי.
  • פענוח שגוי של תוצאות בדיקות הדמיה, בדיקות מעבדה ובירורים ייחודיים לתקופת ההריון ובעקבות כך הימנעות ממתן טיפול רפואי נדרש או בחירה בטיפול בלתי הולם לנסיבות.

כמו כן, בתחום רשלנות במעקב הריון התפתחה קטגוריה נזיקית מיוחדת, המאפשרת תביעה בעילה של “הולדה בעוולה”. במסגרת עילה זו תובעים הוריו של יילוד, אשר מתמודד עם מומים וליקויים גופניים שלא אותרו במהלך ההריון, בגין הוצאות הנלוות ללידתו וגידולו של ילד כזה, אשר הפסיקה מחזיקה בדעה, כי מוטב היה לולא נברא וכן עבור ראשי נזק של כאב, סבל ועוגמת נפש.

סוגי רשלנות רפואית במעקב הריון

רשלנות בביצוע בדיקות סקר גנטי

רשלנות רפואית עשויה להתעורר עוד טרם השגת ההריון, בשלב פניית בני הזוג לביצוע בדיקות גנטיות.

פענוח שגוי של תוצאות הבדיקות, חוסר אבחון של נשאות פגם גנטי זה או אחר על ידי אחד מבני הזוג ובעקבות כך – אי מתן ייעוץ גנטי מתאים, עלולים להוביל להחמצת גילוי מחלה תורשתית אצל העובר לאורך ההריון.

במקרה בו מאותרת נשאות למחלות תורשתיות או מומים מולדים אצל בני הזוג נדרש ביצוע מעקב הריון קפדני יותר אחר העובר המתפתח ברחם והפניית האם לבדיקות ייחודיות נוספות, ככל הנדרש, כדי להבטיח את שלומו ובריאותו.

דוגמה לרשלנות, המתגלת בבדיקות סקר גנטיות הינה חוסר איתור של תסמונת גנטית מסוג איקס שביר.

לקריאה נוספת: הריון חוץ רחמי

מדובר במחלה, המתבטאת בפיגור שכלי, ואשר ניתן לאתר את הגן המחולל אותה במסגרת בירור גנטי מקדים טרם ההריון או בתחילתו.

תוצאות בדיקה גנטית, המעידות על נשאות הגן שגורם למחלה יצריכו ביצוע בדיקת מי שפיר לצורך אבחון וודאי האם העובר לוקה בתסמונת.

רשלנות עשויה להתגלע אף בהפרת חובת הגילוי לגבי הבדיקה

מתוקף חובת הזהירות הכללית, אשר מוטלת על הרופא במסגרת עיסוקו, חלה עליו חובה ליידע את המטופלת על קיום בדיקה גנטית לאיתור נשאות הגן מחולל התסמונת ולהבהיר להורים, כי בדיקה זו היא מקיפה ואמינה יותר מבדיקות הריון אחרות, בהן ניתן לאתר את הגן.

אי הצגת מלוא האפשרויות לביצוע הבדיקה, באופן פרטי או בהשתתפות קופת החולים, עשויה להוות עילה לרשלנות מצד הרופא המטפל.

אי הפניה לביצוע בדיקה

עילה נוספת לרשלנות הינה אי הפניה של הרופא המטפל לביצוע הבדיקה, כאשר מבירור רפואי אודות מחלות תורשתיות ופגמים גנטיים במשפחת המטופלת עולה, כי קיימת במשפחה לקות גנטית מסוג פיגור.

במקרה זה נדרש הרופא לנקוט משנה זהירות ולהפנות את המטופלת לביצוע בדיקה גנטית לאיתור תסמונת מסוג איקס שביר. פיענוח שגוי של תוצאות הבדיקה אותה ביצעה האישה עשוי להוביל לאי איתור הגן הבעייתי ולהקים עילה לרשלנות במידה ונולד תינוק, הסובל מהמחלה.

רשלנות בביצוע בדיקות שגרתיות במהלך ההריון

במסגרת מעקב הריון נדרש הרופא להפנות את המטופלת לביצוע בדיקות שגרה, אשר נועדו להשגיח אחר מהלכו התקין של ההריון והתפתחותו הבריאה והרצויה של העובר.

בין הבדיקות, אשר מבוצעות בשגרה נמנות: בדיקת על שמע – אולטרסאונד – למעקב אחר מיקום העובר ברחם וקצב גדילתו, בדיקות מעבדה שונות – דם ושתן, בדיקות ייחודיות לתקופת ההריון: שקיפות עורפית, סקירת מערכות מוקדמת ומאוחרת, חלבון עוברי, דיקור מי שפיר ועוד.

קיראי גם על: בדיקת סקר ביוכימי

במידה וממצאי הבדיקות מעלים חשד לקיום מום או ליקוי בעובר, נדרש הרופא המטפל, במסגרת חובת הזהירות המוטלת עליו, להפנות את האם לביצוע בירור נרחב יותר.

רשלנות בביצוע בדיקת סיסי שליה 

בדיקה, המבוצעת במטרה להתחקות אחר מחלות גנטיות ופגמים כרומוזומליים אצל העובר. במהלך  הבדיקה,  נלקחת רקמה  מהשיליה  ומועברת לבירור גנטי, כאשר הסיכון העיקרי בעקבות ההתערבות הפולשנית, הכרוכה בבדיקה, הינו הגברת הסיכוי להפלה.

רשלנות בבדיקת סיסי שיליה עשויה להתגלע במספר אופנים: הפנית המטופלת לביצוע הבדיקה שלא לצורך או אי הפניתה, כאשר המטופלת נמנית על אחת מקבוצות הסיכון; ביצוע הבדיקה בשלב מוקדם מדי, לפני השבוע השמיני, אשר עלול לגרום להופעת מומים בגפיו של העובר, התנהלות לקויה של הרופא העורך את הבדיקה וביצועה בחוסר מקצועיות ומיומנות, פענוח שגוי של ממצאי הבדיקה, אשר הוביל לחוסר איתור מום או מחלה, ובעקבות כך אי הפניית המטופלת לבירור מקיף יותר במסגרת דיקור מי שפיר או ייזום הפסקת הריון במידת הנדרש.

רשלנות באבחון סוכרת הריון

בדיקה לגילוי סוכרת הריון נחשבת לאחד הבירורים הבסיסיים, הנדרשים במסגרת מעקב הריון תקין. המחלה מתבטאת ברמות גבוהות של סוכר בדם, עקב פגם בייצור הורמון האינסולין, אשר עוברות דרך השליה אל העובר וגורמות להפרשה מוגברת של אינסולין אצלו.

לקריאה נוספת: לדעת יותר על היפרדות שליה

מצב זה מוביל להאצה בקצב התפתחות העובר וללידת עוברים במשקל גבוה יחסית, תוך סיכון האם והיילוד.

רשלנות באיתור סוכרת הריון מוצאת ביטויה במספר אופנים: עריכת בירור רפואי בלתי ממצה וחוסר התחקות אחר רקע של סוכרת מוקדמת אצל המטופלת או במשפחתה, אשר מציב אותה בקבוצת סיכון לפתח את המחלה, אי הפנית המטופלת לביצוע בדיקת הסקר הראשונית לאיתור סוכרת, פענוח מוטעה של תוצאות הבדיקה הראשונית ובעקבותיו אי הפנית המטופלת לבדיקת ההמשך לצורך גילוי וודאי של המחלה וכן מתן טיפול בלתי הולם והיעדר מעקב וניטור תכוף, הנדרשים במקרה כזה.

כדאי שתקראי גם על: כל מה שחשוב לדעת על סיבוכים בלידה

פיצויים לנפגעי רשלנות רפואית במעקב הריון

צהבת ילודים

לדעת יותר על צהבת ילודים

צהבת ילודים היא מצב נפוץ בילודים ובעיקר בפגים. ניתן להבחין בצהבת לפי גוון העור גם בעין שאינה מקצועית. מהו ההסבר הרפואי לצהבת, כיצד מאבחנים צהבת ילודים ומהו הטיפול לתופעת צהבת ילודים? התשובות במאמר הבא. צהבת נגרמת במצב בו חומר בשם בילירובין המצטבר בגוף צובע את העור ואת לובן העין בגוון

טיפולי פוריות

טיפולי הפריה מלאכותית

לדעת יותר על טיפולי הפריה מלאכותית

למרות שטיפולי הפריה מלאכותית נפוצים מאד בישראל, רבים מאיתנו לא באמת מבינים את המשמעות והאופי של טיפולי ההפריה המלאכותית ובדיוק בשביל זה אנחנו ואת/ה כאן. בעבר הציעה הרפואה קשת מצומצמת של פתרונות עבור זוגות הסובלים מבעיה של עקרות ורבים מהם פנו להליכי אימוץ או פונדקאות בכדי להגשים את השאיפה לילד. במהלך שנות ה-70 של

תזונה פוריות ואת/ה

הקשר בין תזונה לפוריות

עד כמה חשובה התזונה שלך בזמן שאת מנסה להכנס להריון? האם יש משמעות לתזונה של בן הזוג בתקופה שאתם מנסים להרות? בסקירה שלפניך נסביר בהרחבה על הקשר המתבקש בין תזונה ופוריות וניתן תשובות ברורות לשאלות בנושא החשוב, שמעסיק יותר ויותר זוגות ברחבי העולם בכלל ובישראל הקטנה בפרט. תופעה מדאיגה מסתמנת

דיקור סיני בהריון Acupuncture

דיקור סיני לנשים במהלך הריון

שיטת הדיקור הסיני – אקופונקטורה, מן הותיקות והנפוצות בתחום הרפואה האלטרנטיבית, מהווה ענף ברפואה הסינית, המושתת על דיקור המטופל בנקודות ואזורים שונים בגוף, באמצעות מחטים דקות, בכדי לטפל בבעיות בריאותיות ולהקל על כאבים ומיחושים. מסורת עתיקה זו של טיפול לאורך אלפי שנים במגוון תסמינים ובנשים בתקופת הריונן בפרט, קנתה לה שם

היעדרות עקב טיפולי פוריות

בחלק גדול מהמקרים בהם נשים עובדות מתחילות טיפולי פוריות ו/או הפריה, הן אינן מודעות לזכויות המוענקות להן על פי חוק ולפיכך, בוחרות לשמור את הדבר לעצמן ולא לשתף את המעביד שלהן. עצם השמירה על הנושא בסוד מחייבת אותן לנתב את הטיפולים והבדיקות שעליהן לעבור לשעות שאינן שעות העבודה, או לתרץ את ההיעדרות

דיקור סיני למען הפוריות שלך

דיקור סיני כחלק מטיפולי פוריות

עוד לפני אלפי שנים, לפני שמישהו חשב בכלל על טיפולי פוריות, הזרקת הורמונים, בדיקות אולטרסאונד ובעצם כל מה שמוכר לנו היום מעולם הפוריות, נשים רבות בסין שסבלו מבעיות פוריות או בעיות גניקולוגיות טופלו באמצעות דיקור סיני וצמחי מרפא סיניים. כיום דיקור סיני לפוריות הוא אחד מהכלים החשובים לנשים הרוצות לשפר את סיכויי השתרשות העובר

זה לא רק את – בעיות פוריות אצל גברים

התפתחות הרפואה בעשור האחרון הובילה לשינויים רבים בתחום הטיפול בבעיות פוריות בכלל ובבעיות פוריות אצל גברים בפרט. לעיתים ישנה נטייה לחשוב, כי מרבית בעיות הפוריות מקורן באישה אך, למעשה, כמחצית מהבעיות מקורן בגבר. עם זאת, האפשרויות הקיימות לטיפול בבעיות פריון אצל גברים הן עדיין מצומצמות ביחס לאלה הקיימות אצל נשים. הגורמים לבעיות

מעקב הריון

בדיקת NIPT במקום מי שפיר?

בדיקת NIPT חשובה לכל אישה בהריון!

בדיקת NIPT היא בדיקה המיועדת לבדוק DNA עוברי בדם האם לצורך אבחון תסמונות גנטיות כבר במהלך ההריון ואינה מהווה תחליף לבדיקת מי שפיר לצ’יפ גנטי. ראשי התיבות של הבדיקה הם Non-Invasive Prenatal Testing – בדיקה טרום לידתית בלתי פולשנית וחפה מסיכונים, מה שמדגיש את השוני שלה מבדיקות אחרות, דיקור מי

CMA בדיקת צ'יפ גנטי

יתרונות ברורים מול חסרונות מועטים: צ’יפ גנטי

נתחיל מהשורה התחתונה, בדיקת צ’יפ גנטי חשובה לכל אישה ובכל הריון, ללא יוצא מן הכלל. יתרונותיה הברורים של הבדיקה עולים לאין שיעור על הסיכון שכרוך בה ובאמצעות הבדיקה ניתן לאבחן פגיעה גנטית משמעותית בעובר ב-1 מכל כ-110 הריונות שנחשבים “בריאים” ו”תקינים” לחלוטין לכאורה. כל הורה יודע שהריון, לצד השמחה הרבה

מוטציה דה נובו

מוטציה דה נובו: למה זה קורה ולמה כל כך חשוב לאבחן בהריון?

משפחה ענקית של מוטציות גורמת לאינספור תסמונות ומחלות והן נקראות מוטציות דה נובו או בעברית מוטציות חדשות. הן נקראות כך מסיבה ברורה שכן המדובר במוטציות חדשות, שמופיעות לראשונה בעובר או בתאי הזרע והביצית והן לא עוברות בתורשה מההורים. אמנם עובדה זו מערימה קשיים על אבחון מוקדם של המוטציות, אך קיימות

בדיקת צ'יפ גנטי בכל הריון

המלצה ברורה וחשובה: בדיקת צ’יפ גנטי בכל הריון!

הריוניים? מזל טוב! אתם ודאי נרגשים ומלאי ציפייה, ומכיוון שאתם סומכים על רפואת המאה ה-21 במדינה מתקדמת כמו ישראל, אין לכם ספק שאתם מקבלים את המידע הרלוונטי והמועיל ביותר משירותי הבריאות אליהם אתם משתייכים. לצערנו, אנחנו נאלצים להיות אלה שמקלקלים את המסיבה, אבל חשים מחויבות לעשות זאת מכיוון שהנתונים המטלטלים

בדיקת צ'יפ גנטי

המשמעות האמיתית של בדיקת צ’יפ גנטי בהריון

אנחנו כאן למטרה אחת עיקרית: להעלות את המודעות הציבורית לגבי חשיבותה של בדיקת הצ’יפ הגנטי בכל הריון, של כל אשה ללא הבדל בין צעירה למבוגרת יותר, וללא קשר לשאלה האם זה הריון ראשון, שלישי או שישי. כל אשה בהריון ללא יוצא מן הכלל צריכה להכיר את העובדות לגבי אפשרויות האבחון

אבחןו אוטיזם בילדים

אבחון אוטיזם: איך ומתי?

אוטיזם או הפרעה על הספקטרום האוטיסטי, היא הפרעה נוירו-התפתחותית שמתבטאת בקושי ביצירת קשרים חברתיים, בנטייה להתנהגות חזרתית ונוקשה וברגישות תחושתית. כהפרעת ספקטרום, בקצה האחד של הקשת מצויים ילדים בעלי קשיי תקשורת קלים יחסית ורמת תפקוד גבוהה. התפקוד הקוגניטיבי שלהם יהיה לרוב תקין, לעיתים אפילו גבוה, והם לא יידרשו לעזרה רבה

סיבוכים בהריון

כאבי גב בהריון

גם לך יש כאבי גב בהריון?

כאבי גב תחתון ומחלות דיסק הם מצבים רפואיים נפוצים מאוד בהריון. עבור רוב הנשים, כאב הגב

לידת פג - מתי ולמה

לידת פג: תשובות לשאלות שלך

מה הן הסיבות העיקריות שמובילות לכך שישנם הריונות שמסתיימים בלידה מוקדמת? האם אפשר לחזות כבר במהלך

זה לא רק את – בעיות פוריות אצל גברים

התפתחות הרפואה בעשור האחרון הובילה לשינויים רבים בתחום הטיפול בבעיות פוריות בכלל ובבעיות פוריות אצל גברים בפרט. לעיתים ישנה נטייה לחשוב, כי מרבית בעיות הפוריות מקורן באישה אך, למעשה, כמחצית מהבעיות מקורן בגבר. עם זאת, האפשרויות הקיימות לטיפול בבעיות פריון אצל גברים הן עדיין מצומצמות ביחס לאלה הקיימות אצל נשים. הגורמים לבעיות

סוכרת הריון

כל מה שחשוב לדעת על סוכרת הריון

סכרת הריון היא מצב שבו הורמונים בשם HCS המיוצרים על ידי השלייה, גורמים לעומס רב בפירוק הפחמימות (סוכרים) בגוף האישה ההרה. כתוצאה מכך האינסולין אינו מצליח לבצע את המוטל עליו כראוי, למרות שהלבלב מפריש כמות מוגברת של אינסולין. דבר הגורם לעלייה ברמות הסוכרים בדם. רוב הנשים אינן מושפעות מכך בכלל,

אבחון תסמונת איקס שביר לפני הריון – Fragile X syndrome

אודות להתפתחות המדע והטכנולוגיות בעשור האחרון, כיום ניתן לאתר מחלות, בעיות והפרעות גנטיות לפני או בחודשי ההיריון הראשונים, ולהותיר בידיי ההורים את היכולת לבחור באם להמשיך את ההיריון. במקרים שכן, ניתן להפנות את ההורים לקבלת יעוץ ועזרה גנטי, כיצד להתמודד עם החיים החדשים הצפויים להם עם תינוק בעל מוגבלות פיזית או שכלית. אחת

דילוג לתוכן