x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים
בדיקת הריון מעקב הריון ימים בטוחים חוסר שינה יומן הריון יחסי מין ביוץ פורום הריון

פיטורי אישה בהריון - מה אומר החוק? מהן זכויותינו?

תאריך: 28/07/2014 15:45

עבדת שעות רבות בעבודה, השקעת מאמצים ומשאבים על מנת להיות טובה ומוערכת, את עושה את עבודתך בדרך הטובה ביותר וכולם מרוצים ממך, אפילו שוקלים להעלות אותך בדרגה או לשבץ אותך בתפקיד בכיר יותר ואז יום בהיר אחד הודעת למעסיק שלך שאת בהריון ובמקום עוגת מזל טוב ופרחים את מקבלת ממנו מכתב פיטורין.

חשוב שכל אישה הרה תדע את זכויותיה במקום העבודה!

מתי החוק מתיר לפטר אישה בהריון?

כיום, נגמרה האפליה ומעביד אינו יכול לפטר אישה הרה אשר עבדה אצלו מעל שישה חודשים, כיוון שזהו מעשה בלתי חוקי.

מעביד המעוניין לפטר את העובדת ההרה במהלך ההיריון או במהלך חופשת הלידה, חייב לפנות למשרד העבודה והרווחה לקבלת אישור מיוחד, ללא קבלת האישור המיוחד ממשרד העבודה והרווחה, הפיטורין אינם תקפים על פי חוק.

כמו כן, חשוב שתדעי, כי גם הרעת תנאים בזמן ההיריון הוא מצב אינו חוקי. אין המעביד יכול להחליט על הורדה בשכר או בשעות העבודה בשל הריון העובדת. המעביד יכול לעשות זאת רק לאחר קבלת היתר מיוחד ממשרד העבודה והרווחה.

חוק עבודת הנשים

על פי חוק עבודת נשים קובע בסעיף 9(א): "לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון"

החוק נוצר על מנת להגן על האישה ההרה וזכויותיה, שלעיתים אינם ברורים לה או למעביד שלה.

אם המעביד עבר על החוק ופיטר או גרם להרעת התנאים של האישה, את יכולה לתבוע אותו בבית דין לעבודה על פי חוק ולהיות זכאית לקבלת פיצויים כספיים בגין מעשיו.

זכויות העובד בישראל נאכפות במשנה מרץ ובמקרים של פגיעה בזכויות אישה בהריון לא כל שכן.

במקרים מיוחדים, בהם הרופא המטפל הורה על האישה ההרה להמעיט בשעות העבודה, שכרה יומעט בהתאם לתקופה העולה על 30 ימים.

כמו כן, אסור לפטר אישה בשמירת הריון, במקרים אלו הביטוח הלאומי ישלם לאישה לאחר שתמו ימי המחלה שלה. 

חשוב לדעת שעל פי החוק במדינת ישראל חופשת הלידה נמשכת 12 שבועות מיום הלידה.

לקריאה נוספת: זכויות היולדת לאחר חופשת הלידה

במקרים בהם ילדה האישה תאומים, יכולה האישה להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים על פי חוק. במהלך חופשת הלידה, תקבל האישה דמי לידה מהביטוח הלאומי.

במקרים בהם רוצה המעביד לפטר את האישה לאחר חופשת הלידה, הוא זכאי לעשות זאת רק לאחר שעברו 45 ימי עבודה מיום חזרתה מחופשת הלידה וגם אז יוכל רק לתת לה הודעת התראת פיטורין.

קיראי עוד על זכויות האישה

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור