x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים
בדיקת הריון מעקב הריון ימים בטוחים חוסר שינה יומן הריון יחסי מין ביוץ פורום הריון

היעדרות עקב טיפולי פוריות

תאריך: 28/07/2014 17:32

בחלק גדול מהמקרים בהם נשים עובדות מתחילות טיפולי פוריות ו/או הפריה, הן אינן מודעות לזכויות המוענקות להן על פי חוק ולפיכך, בוחרות לשמור את הדבר לעצמן ולא לשתף את המעביד שלהן. 

עצם השמירה על הנושא בסוד מחייבת אותן לנתב את הטיפולים והבדיקות שעליהן לעבור לשעות שאינן שעות העבודה, או לתרץ את ההיעדרות מהעבודה כמחלה.

קיים קושי טבעי לשתף את הסביבה בבעיית הכניסה להריון והבחירה לשמור את העניין בסוד אופיינית לנשים רבות.

נוסף על הקושי הרגשי קיים גם החשש כי במידה והמעביד ידע על כוונותיה של העובדת להיכנס להיריון, הוא יעדיף לפטר אותה בשלב הטיפולים, ולפטור את עצמו מהתשלומים המגיעים לה כאשר תיקח בעתיד חופשת לידה.

עם כל זאת, עובדת אשר עוברת טיפולי פוריות ואינה מיידעת את מעבידה לא מנצלת את זכויותיה ולא תוכל לקבל בעתיד הגנה מפני פיטורים או פגיעה בתנאי עבודתה במהלך הטיפולים.

חוק עבודת נשים

בעניין זה בא חוק עבודת נשים לסייע. החוק קובע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה בה היא עוברת טיפולי פוריות ו/או הפריה, לקראת ילד ראשון, או שני, או כאשר מדובר בהורים לילדים מבני זוג קודמים, העוברים טיפולים לקראת ילד ראשון או שני מבן הזוג הנוכחי.

קיראי בהרחבה על: בעיות פוריות בקרב גברים

הזכאות להיעדר מהעבודה מותנית בכך שהרופא המטפל אישר כי הטיפול מחייב זאת, ובלבד שהעובדת הודיעה על כך מראש למעבידה.

דינה של היעדרות זו היא כדין ימי מחלה, והעובדת תהיה זכאית, במסגרת ימי המחלה שצברה, לדמי מחלה בגין תקופת ההיעדרות. 

נקבע כי היעדרות עובדת מעבודתה עקב טיפולי פוריות ו/או הפריה מלאכותית לא תעלה בכל סדרת טיפולי הפריה חוץ גופית על 16 יום בשנה במקום עבודה בו נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים, ו - 20 יום במקום עבודה בו נהוג שבוע עבודה בן 6 ימים ( לרבות ימי מנוחה בעקבות הטיפולים ), ובכל מקרה לא יותר מ- 4 סדרות טיפולים בשנה.

לקריאה נוספת: הפריה ללא הורמונים

החוק בא להגן על העובדת גם מפני פיטורים וקובע כי מעביד לא יוכל לפטר עובדת אשר עוברת טיפולי פוריות ו/או הפריה בגלל היעדרות מהעבודה, בתנאי שיידעה אותו, והציגה בפניו אישורים רפואיים על הצורך בהיעדרות מהעבודה עקב הטיפולים.

זאת למעט במקרים חריגים בהם קיבל היתר משרד התעשייה והמסחר, אשר שוכנע כי פיטורי העובדת אינם קשורים להיעדרותה עקב טיפולי הפוריות שהיא עוברת.

מכיוון שהגנת החוק חלה על פיטורים במהלך טיפולי פוריות ו/או הפריה, כאשר הם קשורים להיעדרות העובדת, נוצר מצב בעייתי במקרים בהם עובדת שלא נעדרה מהעבודה, ועברה את טיפולי הפוריות שלא בשעות העבודה.

כמו כן, במקרים של עובדת שנעדרה בשעות העבודה מבלי להציג למעביד שלה אישורים רפואיים על הצורך בהיעדרות.

במקרים אלו העובדת לא תזכה לקבל את ההגנה מפני פיטורים בתקופת הטיפולים. למעביד יהיה קל לקבל היתר לפטרה כיוון שיוכל לטעון כי לא ידע על טיפולי הפוריות שהיא עוברת.

רצוי כי תיידעי את מעבידך בדבר טיפולי פוריות שאת עוברת ותקפידי להציג בפניו את האישורים המתאימים בכדי שבמידה ותזדקקי, תעמוד לך בעתיד ההגנה המשפטית. 

במידה והצגת את כל האישורים בפני מעסיקך ופוטרת מומלץ שתפני אל עורך דין המתמחה בנושא זכויות עובדים ודיני עבודה, לצורך קבלת יעוץ משפטי.

לקריאה נוספת על זכויות נשים: לחצי כאן

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור