x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים
בדיקת הריון מעקב הריון ימים בטוחים חוסר שינה יומן הריון יחסי מין ביוץ פורום הריון

זכויות היולדת לאחר חופשת הלידה

תאריך: 29/07/2014 10:49

נשים רבות יוצאות לחופשת לידה ואינן מודעות לזכויות המגיעות להן על פי חוק עם שובן לעבודה. החזרה לעבודה בתום חופשת לידה יכולה להיות מרגשת אך גם קשה, והיא מלווה בצרכים רגשיים ופיזיים שלך ושל ילדך.

על כן קבע המחוקק מספר הוראות חוק שיקלו עליך את החזרה לעבודה לאחר הלידה ויאפשרו לך להיות זמינה עבור ילדך, מבלי שהדבר יפגע בתנאי העסקתך ובמעמדך במקום העבודה.

זכאותך להיעדר מהעבודה לאחר תום חופשת הלידה מתייחסת למספר מקרים, בכל אחד מהם קובע החוק את משך התקופה בה הנך רשאית להיעדר, מבלי שהדבר יפגע במשרתך, או יוביל לפיטורייך, ואת דין ימי ההיעדרות לפי החוק (ימי מחלה, או חופשה ללא תשלום).

הארכת חופשת לידה

במידה ועבדת אצל אותו מעביד לפחות 24 חודשים ברצף עד לצאתך לחופשת לידה, הנך רשאית להאריך את חופשת הלידה מספר חודשים השווה לרבע ממספר החודשים בהם עבדת, ולא יותר מ - 12 חודשים.

היעדרות זו תיחשב לך כחופשה ללא תשלום, וזמן היעדרך לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק. יחד עם זאת, גם אם הארכת את חופשת הלידה, אך הבעת בפני המעביד את רצונך לשוב לעבודה לפני תום תקופת החופשה, חייב המעביד לאפשר לך לשוב לעבודתך תוך לא יותר מארבעה שבועות מיום שהבעת את רצונך לחזור.

הזכות להאריך את חופשת הלידה שלא בתשלום עומדת גם לבן זוגך, במידה ובחרת לא לנצל זכות זו, ובלבד שנתקיימו התנאים הקבועים לכך בחוק.

בתקופת היעדרות זו נאסר על המעביד לפטר אותך, או לתת לך הודעת פיטורים למועד החל בתקופה זו. במידה ופוטרת, לא תבוא תקופת היעדרותך בחשבון במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורין.

היעדרות לאחר חופשת לידה בשל מצב רפואי

הנך רשאית להיעדר מהעבודה בשל מצב רפואי הקשור ללידה עד לתקופה של 6 חודשים מתום חופשת הלידה. היעדרות זו תיחשב לך כהיעדרות מפאת ימי מחלה ובגינה תהיי זכאית לדמי מחלה.

חל איסור על המעביד לפטר אותך בתקופה זו, או לתת לך הודעת פיטורים למועד החל בתקופה זו. במידה ופוטרת, לא תבוא תקופת היעדרותך בחשבון במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורין.

היעדרות מהעבודה לצורך הנקה

הנך רשאית להיעדר מהעבודה לצורך הנקה, מתום חופשת הלידה, ועד תום שישה חודשים מיום הלידה, ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים: הודעת למעביד כי את מניקה, העסקתך נאסרה בתקופה זו בשל ההנקה, המעביד לא מצא לך עבודה חלופית מתאימה, ואת אינך זכאית להאריך את חופשת הלידה שלך מכוח החוק.

לקריאה נוספת: משאבת חלב

היעדרותך בתקופה זו תיחשב כחופשה ללא תשלום, וזמן היעדרך לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק.

היעדרות מהעבודה לצורך שעת הנקה אחת ביום

במידה ואת מועסקת במשרה מלאה, ואינך מעוניינת להיעדר יום שלם מעבודתך לצורך ההנקה, את רשאית  להיעדר מעבודתך, מתום חופשת הלידה, עד תום ארבעה חודשים מאותו יום, למשך שעה אחת ביום.

היעדרות זו הנה בנוסף להפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, ואסור למעביד לנכות אותה משכרך.

התפטרות מהעבודה לאחר לידה

במידה והחלטת להתפטר מעבודתך לאחר הלידה, דעי כי חוק הפיטורים קובע כי במידה והתפטרת מעבודתך על מנת לטפל בילדך, תוך תשעה חודשים מיום הלידה, יראו את התפטרותך לעניין חוק זה, כפיטורים. זכאותך לפיצויים תבחן בעת ההתפטרות עצמה.

אם כן, גם לאחר חופשת הלידה אינך חייבת למהר ולחזור לעבודה. החוק מציע לך אפשרויות רבות שתוכלי לשקול.

במידה ומעסיקך מציב בפנייך קושי בנושא זה ושלא לפי החוק מומלץ כי תפני ליעוץ משפטי מקצועי לבירור זכויותייך.

למידע נוסף: זכויות נשים בהריון ולאחר הלידה

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור